Koľko vidíš trojuholníkov?

N

a obrázku je nakreslený jeden veľký trojuholník v ktorom sa ukrýva viacero menších troj-uholníkov. Podarí sa vám spočítať ich všetky? Nemajte strach, nie je ich až tak veľa. 🙂

Tešíme sa na vaše správne odpovede.

Odpoveď