Mobily

Na obrázku – na stole ležia štyri mobily. Mobily tvoria dva rady. V jednom rade (vodorovne) sú tri mobily a v druhom (zvisle) dva mobily. Vašou úlohou je premiestniť jeden mobil tak, aby v obidvoch radoch boli tri mobily. Dokážete to?

Odpoveď