Spisovná slovenčina

Potrebu uzákoniť novú podobu slovenčiny odôvodnil  Ľ. Štúr v práci Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto náreči. K uzákoneniu spisovného jazyka došlo na spoločnej schôdzke Štúra, Hurbana a Hodžu na Hurbanovej fare v Hlbokom. Za základ spisovnej slovenčiny prijali stredoslovenské nárečie a uzniesli sa na fonetickom pravopise. Ešte v tom istom roku napísal J.Kráľ v slovenčine Dumu bratislavskú. Viete, v ktorom roku to bolo?

Viete, v ktorom roku bola uzákonená spisovná slovenčina?

[read more=”Odpoveď” less=”Skryť odpoveď”] [sociallocker id=542]

Správna odpoveď je e) 1843

Neoficiálne sa o zavedení novej spisovnej slovenčiny rozhodlo na porade 14. februára 1843 a po stretnutí s J. Hollým v júni toho istého roku, oficiálne na prvom zasadaní Tatrína v Martine 26.-28. augusta 1844. Za základ spisovnej slovenčiny si mladí vzdelanci štúrovského obdobia vybrali súdobú kultivovanú stredoslovenčinu. Tá sa im zdala najviac rozšírená, všetkým Slovákom najbližšia, a teda schopná zjednocovať a reprezentovať národnú svojbytnosť. Za cieľ si dali prijať a kodifikovať takú formu spisovnej reči, ktorá by bola živá, perspektívna a ktorá by národ zjednocovala a reprezentovala jeho svojbytnosť. Kodifikácia novej spisovnej slovenčiny sa štúrovcom nepresadzovala ľahko. Okrem prekonávania ťažkostí, ktoré vyplývali z ich spoločenskej, kultúrnej a politickej angažovanosti (literárna tvorba, vydávanie novín a časopisov, príprava povstania a účasť na ňom a podobne), museli ju brániť proti kritikom z vlastných radov, z mladšieho pokolenia bernolákovcov, ale aj proti výpadom zástancov „upravenej” (slovakizovanej) češtiny. (wikipédia)  [/sociallocker] [/read]


Warning: A non-numeric value encountered in /nfsmnt/hosting2_2/3/5/353d4bed-436e-4016-86f9-de764e05d51c/palivamto.sk/web/wp-content/themes/IonMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 353