Atómová bomba

ľudstvo má na svojom konte nespočetné množstvo úžasných vynálezov. Žiaľ, nie každý objav využilo len na pozitívne účely. Hrozivú históriu má aj atómová bomba. V ktorom roku bola prvýkrát skonštruovaná?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ