Dosaď číslo

Čísla sú v štvorčekoch usporiadané podľa určitej logiky. Zistite, aký systém platí pre skupinku štvorčekov a dosaďte chýbajúce číslo do posledného z nich.

Dosaď správne číslo do posledného štvorčeka.

Odpoveď

ODPORÚČANÉ