Citáty o viere (nielen citáty svätých)

Viera a duchovný život sú už od nepamäti hlboko späté s ľudstvom. Hrali významnú úlohu v každej civilizácii naprieč všetkými kontinentami. Aj v súčasnosti patrí viere dôležité miesto v životoch každého z nás. Mnohé výroky a citáty o viere nám dokazujú, ako často utiekali myšlienky ľudí k Bohu. Citáty svätých nám zase približujú, ako vnímali a prežívali svoj jedinečný vzťah s Bohom samotní svätí. Oboje sa nám môže stať silnou inšpiráciou k nášmu duchovnému životu. Potešte sa aj vy výrokmi slávnych o viere, bohu a duchovnom živote.

Sila viery dokáže zázraky. Citáty o viere a citáty svätých v sebe nesú posolstvo veľkých osobností. Zoznámte sa s nimi.

„Pán má rád ľudí na ceste a nie tých, ktorí si myslia, že už sú v cieli.”

Tomáš Halík český filozof, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948


„Musíme sa modliť za tých, ktorí sa nemodlia.”

Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997


„Som malý štetec, ktorý si Ježiš vybral, aby maľoval svoj obraz v srdciach.”

Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897


„Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.”

František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 – 1622


„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.”

Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005


„Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.”

Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 – 2005


„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.”

Martin Luther nemecký kňaz a profesor teológie 1483 – 1546


„Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie; preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo redšej nekonajme nič.”

Mary Ward anglická svätica 1585 – 1645


Citáty dokážu byť inšpiráciou k osobnému rozkvetu.


„Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave.”

Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997


„Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.”

Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 – 430


„Ježiš je slovo, ktorým chcem hovoriť, pravda, ktorú chcem hlásať, cesta, ktorou chcem kráčať, svetlo, ktoré chcem zapáliť, láska, ktorú chcem vyžarovať…”

Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 – 1997


„Ak si niekto myslí, že je kresťan, pretože navštevuje kostol, mýli sa. Nestanete sa predsa autom, keď vstúpite do garáže.”

Albert Schweitzer


„Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti.”

Benedikt XVI.


„Keď milujeme, približujeme sa k Bohu, prameňu a ohnisku každej lásky.”

George Sandová


„Boh je v každom z nás je však na nás,či ho necháme prehovoriť.”

Emil Svitnič


„Ak by sme sa vo svojom živote jedinečne usilovali byť dokonalí v láske k Bohu a ku každému bratovi, vykonali by sme všetko.”

Chiara Lubichová


„Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.”

František Saleský


„Človek vie, čo chce. Človek vie, čo chce. Človek vie čo chce – Boh vie, ako to dopadne.

Pavel Kosorin


„Božia láska sa líši od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až. Boh miluje Už.

Max Kašparů


„Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.”

Matúš 19,26


Potešte svoju dušu aj ďalšími citátmi: Citáty na zamyslenie, Citáty o živote.