Delenie

Táto úloha je zameraná na delenie. Zadanie je jednoduché: Rozdeľte číslo 110 na dve časti tak, aby jedna časť bola 150% z tej druhej. Zapojte vaše matematické schopnosti, oprášte si matiku zo základnej a smelo do toho! 😉

Slovná úloha zameraná na delenie.

Odpoveď

ODPORÚČANÉ