Doplň znamienka

Dosaďte chýbajúce matematické znamienka tak, aby príklad na obrázku dával zmysel. Tentokrát bez možností. 😉

Tešíme sa na vaše odpovede. 🙂

Odpoveď

ODPORÚČANÉ