Trojuholníky a matematika

N a obrázku sú nakreslené tri trojuholníky. Každý trojuholník má na svojich vrcholoch a v strede čísla. Vašou úlohou je zistiť, aké vzťahy sú medzi jednotlivými číslami. Podľa toho určite, aké číslo patrí namiesto otáznika v poslednom trojuholníku.

Napíšte nám správnu odpoveď.

Odpoveď