Farby

Na obrázku sú za sebou napísané slová, ale každé z nich má odlišnú farbu. Pokúste sa sa čo najrýchlejšie povedať nahlas farby týchto slov. Nie tú, ktorú dané slovo pomenúva, ale farbu textu.

Jedná sa o tzv. Stroopov test, v ktorom prichádza k súboju ľavej a pravej hemisféry, čo je vynikajúci stimul pre váš mozog. Tak prečo si ho trochu neprecvičiť? 🙂

Priznajte sa: koľkokrát ste sa pomýlili? 🙂