Jazykolamy – slovenské

Jazykolamy majú zvyčajne rozsah kratšej vety, alebo krátkeho slovného spojenia Ich účel je jasný už po prvom vyslovení: precvičiť jazyk a artikuláciu pomocou ťažko vysloviteľných kombinácií slov. Tieto cvičenia sú vhodné pre deti pri trénovaní artikulácie a správnej výslovnosti a odstraňovaní rečových vád. Nevyhnutné pre ľudí ktorí sa živia rozprávaním, ale v podstate by si ich mal sem-tam precvičiť a zopakovať každí z nás. Aj keď sa všetci herectvom a rozprávaním neživíme, jazyky nám predsa idú dennodenne. 😉 Aj takto môžete dopadnúť, ak si nebudete cvičiť jazykolamy ;)

Určite sa pri nich veľa zabavíte a zasmejete, ale nezabúdajte:
– cvičte si ich vždy po jednom
– najskôr ho vyslovte pomaly, nahlas a zrozumiteľne
– postupne zrýchľujte
– aj v rýchlom tempe sa snažte hovoriť plynule, čo najčistejšie
– na záver utvorte svetový rekord v najrýchlejšom tempe
Ak sa chcete pri nich hlavne zabaviť, odporúčame začať posledným bodom 😉

Slovenské jazykolamy

 • V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
 • Juro neruj Jura ! Juro neruj Jura ! Juro neruj Jura!Ak preženiete rýchlosť, takto sa vám dopletie jazyk.
 • Všetky húsky sa poprekoprcovali po priekope.
 • Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou.
 • Ešte sa tie makovičky nevymakovičkovali.
 • Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.
 • Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia. Pes spí, psy spia.
 • Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu ?
 • Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.
 • Levy sa váľali dolu lávou do válova.
 • Vojaci sú vyrukavičkovaní a veliteľ je najnevyrukavičkovateľnejší.
 • Najneobhospodarovateľnejšími.
 • Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela
  sa dcéra kráľa Nabuchodonozora ?
 • Odideologizovaný deziluzionizmus.
 • Brontosaurus, brontosaurica a brontosauričatá sa hádajú, ktorý z nich je najbrontosaurovatejší.
 • Vyskočil vyskočil, Vyskočilku preskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila preskočila.
 • Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.
 • Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter ?
 • Železo, železo, oželezilo si sa ? Koleso, koleso, okolesilo si sa ?
 • Priemerný premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom priemysle.
 • Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.
 • Strč prst skrz krk.
 • A tie vrabce z toho tŕnia,  štrng, brnk do druhého tŕnia!
 • Hore potokom, dolu potokom podpiera sa pán konským kopytom.
 • Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník.
 • Od dupotu kopýt prach sa kopí.
 • Pred potokom, za potokom päť kôp konopí.
 • Išla Prokopka po Prokopa, poď Prokope po priekope, poď Prokope, poď domov.
 • Holič holí holiča z Holíča
 • Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus.
 • Kvapka kvapla, klapka klaplaJazykolamy na vás zanechajú stopy!
 • Pán Holý sa holí holý na Kráľovej holi.
 • Tak ty takto tatko !
 • Víly z vily vence vili a psy na ne vyli z vily
 • Podstata podstaty je v podstate nepodstatná.
 • Čo sa stane Stane, keď Stanovi vstane v stane ?
 • Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom.
 • Žeby žaby žuvali žuvačku ?
 • Na klavíri hrala Klára Králová.
 • Pavol povedz pravdu pravdivú, predala pekárka páperovú perinu ?
 • Prišiel pekár, pochytil portviš, prásk pekárku po pätách.
 • Išli krty na maškrty, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Piaty robil nanič vrty,
  nevzali ho na maškrty.
 • Tristotridsaťtri strieborných prepeličiek preletelo tristotridsaťtri strieborných striech
 • Pán kaplán v kaplnke plakal.
 • Pudel prdol púder.
 • Sysle myslia, že v tej pixli je syslie müsli.
 • Mama má málo maku.