Kde je logika?

Dosaďte chýbajúce číslo do prázdneho políčka. Najprv je potrebné objaviť vzťahy medzi číslami, ináč sa vám to nepodarí. Pod ktorým písmenkom sa nachádza chýbajúce číslo?

Tešíme sa na vaše správne odpovede. 🙂

Odpoveď

ODPORÚČANÉ