Príchod Cyrila a Metoda

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod (pochádzali zo Solúna -Thessaloniké), tvoria v našich dejinách a dejinách všetkých Slovanov jednu z najdôležitejších kapitol. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Viete, v ktorom roku prišli na územie Veľkej Moravy?

Viete, v ktorom roku prišli Cyril a Metod na Veľkú Moravu?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ