Veľká francúzska revolúcia

Veľká francúzska revolúcia je dnes Francúzmi oslavovaná ako jeden z najväčších štátnych sviatkov. Jej cieľom bolo odstrániť absolutistickú moc panovníka. Viete, v ktorom roku vypukla?

Viete kedy vypukla veľká francúzska revolúcia?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ