Koľko trojuholníkov

N

a obrázku vidíte nakreslený štvorec s tromi vnútornými priamkami. Nás však zaujíma koľko trojuholníkov sa nachádza na obrázku? Spočítajte ich všetky a napíšte nám správnu odpoveď. 🙂

Koľko trojuholníkov je na obrázku? Geometrické hádankyOdpoveď