Ktoré číslo patrí namiesto otáznika?

Čísla v kruhu sú usporiadané podľa určitej logiky. Zistite, aký systém pre dané čísla platí a dosaďte správne chýbajúce číslo namiesto otáznika.

Ktoré číslo patrí namiesto otáznika?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ