Ktorý obrázok nepasuje?

Pozorne si prezrite obrázok. Ktorý obrázok nepasuje k ostatným?

Na obrázku vidíte štyri veľmi podobné obrázky. Jeden z nich je však od ostatných odlišný. Našli ste ho? Čím sa vlastne odlišuje?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ