Myslím si číslo

Precvičte si krátkodobú pamäť a matematické schopnosti pomocou dnešnej úlohy. Slovné úlohy „Myslím si číslo“ rozvíjajú vašu schopnosť pracovať s číselnými vzťahmi z pamäti, mentálne, bez vizuálnych pomôcok. Pokiaľ nedokážete vyriešiť úlohu z pamäti, pomôže si perom a papierom, či inými vizuálnymi pomôckami. Dnešná úloha znie: „Myslím si číslo, ak ho zväčšíme päťkrát, potom odčítame 3 a výsledok zmenšíme o 75%, dostaneme číslo o 1 väčšie, ako je myslené číslo. Ktoré číslo si myslím?“

Myslím si číslo, ak ho zväčšíme päťkrát, potom odčítame 3 a výsledok zmenšíme o 75%, dostaneme číslo o 1 väčšie, ako je myslené číslo. Ktoré číslo si myslím?

Odpoveď

Ďalšie podobné slovné hlavolamy nájdete v kategórii Slovné úlohy.

ODPORÚČANÉ