Všetky sú rovnaké?

Napriek tomu, že všetky znaky na obrázku sú rovnaké, jeden z nich k ostatným nepatrí.

Pozorne sa zadívajte: nájdete nesprávny obrázok?

Všimli ste si, čím sa od ostatných odlišuje?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ