Nájdi všetky

Dnešná úloha znie: Spočítajte všetky trojuholníky na obrázku. Koľko ich vidíte? Je ich na obrázku viac ako 20? Napíšte nám správnu odpoveď. 🙂

nájdi všetky trojuholníky - obrázková úloha
Odpoveď

ODPORÚČANÉ