Znaky

Napriek tomu, že všetky znaky na obrázku sú rovnaké, jeden z nich k ostatným nepatrí. Tentokrát majú rôznu farbu, aby sme vám to ešte sťažili.

Ktorý znak k ostatným nepatrí?

Všimli ste si, čím sa od ostatných odlišuje?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ