Očné klamy

To, čo vidia naše oči nemusí byť vždy skutočnosť. Ľudské oko nie je dokonalé. Dôsledkom vonkajších vplyvov, či vnútorných subjektívnych dojmov dochádza k skresleniu skutočnosti. Presne o tom sú očné klamy. Špecificky usporiadané farby, geometrické tvary, rýchle zmeny obrázkov, mihotajúce sa obrysy, statické pohľady. To všetko spôsobuje, že náš mozog začne vidieť veci, ktoré v skutočnosti neexistujú. Ponorte sa do tajov očných klamov a užite si čaro ilúzií.

Kruhy

Čo myslíte, ktorý oranžový kruh je väčší?

Ktorý kruh je väčší? Očné klamy dokážu perfektne oklamať ľudský zrak.

Rozmiestnenie väčších kruhov okolo malého opticky zmenšuje vnútorný kruh, zatiaľ čo menšie kruhy v okolí väčšieho vizuálne ten stredný zväčšujú. V skutočnosti sú však oba rovnaké.

Statické obrázky

Nasledujúce tri očné klamy predstavujú statické obrázky. Avšak opticky pôsobia na človeka, že sa pohybujú. Špecifické usporiadanie farieb a tvarov, čiastočne rozmazané hrany a ich odlišné tieňovanie zapríčiní, že ľudské oko vidí na obrázku točivý pohyb smerom doprava alebo doľava. Ak sa však zameriate iba na jeden bod, pohyb prestane.

Ktorým smerom sa točí?

Ktorým smerom sa točí? Aj o tom sú očné klamy.

Oba kruhy sa točia rovnakým smerom, alebo v protismere? Doľava, doprava?

Oba kruhy sú statické, alebo sa točia? Očné klamy dokážu perfektne oklamať ľudský zrak. Čo vidíte vy?

Prechádzajte pohľadom po obrázku

Prechádzajte pohľadom po obrázku, čo vidíte? Statický očný klam, ktorý pôsobí naozaj realisticky.

Pohyblivé očné klamy

Odkiaľ prichádza vlak?

Prichádza, alebo odchádza? Očné klamy rovnako ako optické ilúzie sa poriadne zahrajú s vašou mysľou.

Na obrázku je zachytená sekvencia pohybu. Vlak sa pohybuje tam a naspäť. Ak však chcete, dokážete vidieť ako vlak vchádza do tunela, alebo z neho prichádza. Všetko je na vašej predstavivosti. 🙂

Dívajte sa do stredu obrázka na biely krížik. 

Sledujte krížik a niečo sa stane.  Optické ilúzie podobne ako očné klamy dokonale oklamú ľudský zrak.

Po určitej dobe sa začnú tváre po bokoch deformovať. Je to preto, lebo váš mozog sa sústredí na jeden bod v strede. Periférnym videním nedokáže spracovať rýchlo sa meniace obrysy tvárí po bokoch. Preto sa začnú všetky obrazy zlievať do jednej hmoty a vy začnete vidieť okolo seba „príšery“.

Pokiaľ máte záujem prezrieť si ďalšie očné klamy pripravili sme pre vás výber optických ilúzií a optických klamov. Len aby sa vám z toho všetkého nezatočila hlava! 🙂


Viac o optických klamoch a ilúziách sa dozviete aj z nasledujúceho videa.

zdroj: youtube.com