Písmená, čísla a jeden otáznik

Písmená a čísla v tabuľke sú usporiadané podľa určitých pravidiel. Poznáte systém, ktorý platí pre túto tabuľku? Ak áno, dosadte chýbajúce číslo namiesto otáznika.

Písmená, čísla a jeden otáznik. Aké bude riešenie?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ