Posledné číslo je… ?

Doplňte chýbajúce číslo do nášho číselného radu. Je to jednoduché. Na obrázku vidíte rad čísel, ktoré číslo pokračuje? Viete, akým pravidlom sa daný číselný rad riadi?
Sme zvedavý na vaše odpovede. 😉

Odpoveď

ODPORÚČANÉ