Rad písmen

Na školskej tabuli je zadaný rad písmen v ktorom chýba práve to posledné. Viete, aké písmeno logicky nasleduje? Ak áno, akým pravidlom sa daný rad riadi?
Napíšte nám správnu odpoveď. 🙂

Odpoveď

ODPORÚČANÉ