Slovné úlohy

Stretli sme sa s nimi stretli na základných školách. Niekto ich miloval, väčšine išli dobre a iní sa s nimi trápili. Reč je o slovných úlohách, ktoré sa všetci riešili na hodinách matematiky. Na rozdiel od príkladov vyžadujú slovné úlohy chápanie a porozumenie textu, logické, abstraktné a analytické uvažovanie. Všimli ste si, že slovné úlohy, sú vlastne skutočné príklady zo života, ktoré musíme pravidelne riešiť? Niektoré sú síce abstraktnejšie a úplne každý deň ich neriešite, ale prečo nebyť poriadne pripravený? dnes vám prinášame výber slovných úloh v ktorých sa bude postupne zvyšovať náročnosť.

Zvládnete vyriešiť tieto slovné úlohy?

Cyklistické preteky

Na cyklistických pretekoch je cyklista po 26 kilometroch v jednej pätine pretekov. Aká je celková dĺžka cyklistických pretekov?

Odpoveď

130km

Skryť_Odpoveď

Nová podlaha

Koľko štvorcových metrov plávajúcej podlahy je potrebných do obdĺžnikovej izby, ak jej rozmery sú 3,5 m a 4,5 m?

Odpoveď

Slovná úloha na obsah obdĺžnika. a=3,5 m b=4,5 m S=a⋅b=3,5⋅4,5=15,75

Skryť_Odpoveď

Plávanie

V školskom kole plávania súťažilo šesť plavcov. Pre ich poradie platí: Cyril skončil pred Maťom, ale za Dávidom. Dávid skončil za Andrejom. Ivan bol pred Andrejom, avšak za Jankom. Prvý traja postupujú do medzi školskej súťaže. Ktorí chlapci obsadili prvé 3 miesta?

Odpoveď

Plavci skončili v nasledujúcom poradí. Janko, Ivan, Andrej, Dávid, Cyril a Maťo. Takže postupujú 1. Janko 2. Ivan 3. Dávid

Skryť_Odpoveď

Kolóna áut

Stojaca kolóna áut na diaľnici je dlhá 1km a 320 metrov. Každé auto, kamión či autobus zaberal v priemere 6 metrov. Viete, koľko áut stojí v kolóne?

Odpoveď

a=1⋅1000+320=1320 m b=6 m n=a÷b=1320÷6=220

Skryť_Odpoveď

Čísla

Myslím si číslo. Od jeho trinásťnásobku odčítam 97 a získam číslo 46. Aké číslo si myslím?

Odpoveď

13x−97=46 13⋅x−97=46 13x=143 x=143/13=11 x=11

Skryť_Odpoveď

Hokejové kartičky

Zdeno a Marián si vymieňali známky. Marián dal Zdenovi pri tejto výmene 24 známok. Po výmene mal Zdeno o 7 známok menej ako na začiatku. Koľko známok dal pri tejto výmene Zdeno Mariánovi?

Odpoveď

x=24+7=31

Skryť_Odpoveď

Kvalitný spánok

Mia spala v noci 665 minút. Ráno sa zobudila presne o 7:35. Viete o koľkej Mia večer zaspala

Odpoveď

Mia išla spať o 20:30hod.

Skryť_Odpoveď

Spomínate si na hodiny matematiky a slovné úlohy? Ako si poradíte s našim výberom? :)

Odpoveď

Stačí si poriadne prečítať zadanie. 😉

Skryť_Odpoveď

Trochu pritvrdíme. Slovné úlohy – úroveň: stredne ťažké.

Beh 

Koľko dievčat súťažilo v behu na 100m, ak štvrtina súťažiacich bola v cieli pred Aničkou a dve tretiny za ňou?

Odpoveď

Súťažilo spolu 12 dievčat. Tri boli pred Aničkou, Anička skončila štvrtá a osem skončilo za ňou.

Skryť_Odpoveď

Nové auto

Určte cenu nákladov nového auta, ktoré sa predalo za 15 000 eur, ak platí, že z nákladov sa dosiahol zisk 20%

Odpoveď

Náklady na výrobu auta sú 12 500 eur.

Skryť_Odpoveď

Na brigáde

Jožko dostal na brigáde za úlohu natrieť drevený plot. Prvý deň sa nešetril a natrel jednu polovicu plotu. Druhý deň už natreli iba polovicu zo zvyšnej časti. Tretí deň opäť polovicu zo zvyšnej časti. Po treťom dni mu zostalo ešte natrieť 12,5 metrov plotu. Aká je dĺžka celého plotu? Koľko % z plotu je natretých po troch dňoch?

Odpoveď

Celková dĺžka plotu je 100 metrov.

Skryť_Odpoveď

Koľko rokov?

Spoločný vek matky a syna je 66 rokov. Vek matky je rovnaký ako vek syna, avšak napísaný sprava doľava. Koľko rokov má každý? (úloha má viacero možností)

Odpoveď

Vek matky a syna môže byť: 51 a 15, 42 a 24, 60 a 06 rokov.

Skryť_OdpoveďSadenice

Koľko semiačok slnečnice z 900 posadených vyklíčilo, ak nevyklíčilo 23%?

Odpoveď

Vyklíčilo 693 semiačok slnečnice.

Skryť_Odpoveď

Prvá výplata

Za výplatu, ktorú Aurel zarobil na brigáde, mu ostalo 350 eur. Za polovicu zarobenej sumy si Aurel kúpil nový počítač a za polovicu zvyšku monitor. Koľko si Aurel zarobil na brigáde?

Odpoveď

Aurel zarobil 1400 eur. 350 eur čo mu ostalo je zároveň polovica zvyšku, za to si kúpil monitor. 700 eur stál nový počítač.

Skryť_Odpoveď

Kroky

Otec so synom kráčali vedľa seba. Prešli vzdialenosť 478 metrov, pričom otec urobil 840 krokov. Kým otec urobí 3 kroky, syn urobí 4 kroky.
Viete aká je dĺžka kroku otca a koľko krokov urobil syn?

Odpoveď

Krok otca meria  0,569 m, Syn urobil 1120 krokov.

s=478 m O=840  m=s/O=478/840=0,569 m
4 x 840 / 3 ​=1120

Skryť_Odpoveď

Cestári

Prvá skupina robotníkov postaví jeden úsek cesty za 30 dní, druhá skupina postaví rovnaký úsek cesty za 20 dní. Koľko dní by trvala práca na stavbe rovnakého úseku, ak by sa po desiatich dňoch k prvej skupine pridala druhá?

Odpoveď

Spoločne by im práca trvala 18 dní.
(x + 10 / 30) + (x / 20) = 1
x = 8

Skryť_Odpoveď

Na hodine geometetrie

Určite dĺžky strán trojuholníka podľa nasledujúcich informácií. Obvod trojuholníka je 35 cm. Jedna jeho strana je štyrikrát dlhšia ako druhá a o 1 cm dlhšia ako tretia. Aké dlhé sú jednotlivé strany trojuholníka?

Odpoveď

a = 16 cm, b = 4 cm a c = 15 cm

Skryť_Odpoveď

Násobenie

 Ak vynásobíme dvojciferné číslo súčtom jeho číslic, dostaneme súčin 1666. Počet desiatok daného čísla je o 1 väčší než počet jednotiek. Ktoré je to číslo?

Odpoveď

Je to číslo 98. 98 x 17 = 1666

Skryť_Odpoveď

Automat a mince

Z automatu na kávu vybral servisný technik 135 centov. 20c mincí tam bolo trikrát toľko, čo 2c mincí, zvyšok mincí tvorili už len 5c mince. Koľko päťcentoviek našiel servisný technik v kávomate?

Odpoveď

2c mincí musí byť minimálne 5 kusov, pretože čísla 133, 131, 129 a 127 nie je možné deliť piatimi. 20c mincí by bolo 15, avšak to je podstatne viac než 135 centov. Jedinou možnosťou je, že 2c mincí je 0, 20c mincí tiež nula (3 krát 0 je 0) a celá suma je tvorená 27 päťcentovkami.

Skryť_Odpoveď

Všetky slovné úlohy nájdete v nasledujúcej kategórii