Spočítaj všetky štvorce

Vašou úlohou je spočítať všetky štvorce, ktoré sa na obrázku nachádzajú. Podarí sa vám ich nájsť všetky? Koľko ich tam v skutočnosti je?

Dnešný obrázkový hlavolam tvoria samé štvorce. Koľko ich tam v skutočnosti je?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ