Spisovná slovenčina

Potrebu uzákoniť novú podobu slovenčiny odôvodnil  Ľ. Štúr v práci Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto náreči. K uzákoneniu spisovného jazyka došlo na spoločnej schôdzke Štúra, Hurbana a Hodžu na Hurbanovej fare v Hlbokom. Za základ spisovnej slovenčiny prijali stredoslovenské nárečie a uzniesli sa na fonetickom pravopise. Ešte v tom istom roku napísal J.Kráľ v slovenčine Dumu bratislavskú. Viete, v ktorom roku to bolo?

Viete, v ktorom roku bola uzákonená spisovná slovenčina?

Odpoveď

ODPORÚČANÉ