Všade samé kocky!

Trojrozmerná predstavivosť - koľko kociek je na obrázku? Na obrázku vidíte stavbu postavenú z rovnakých kociek. Vašou úlohou je zistiť, koľko kociek bolo použitých na vytvorenie tohto telesa.

Napíšte nám vaše správne odpovede. 🙂

Odpoveď

ODPORÚČANÉ