Zásady ochrany súkromia

1. Základné informácie

Zásady ochrany súkromia (ďalej len: Zásady) charakterizujú, aké osobné údaje zbierame, ako ich spracovávame a na aké účely ich využívame. Zásady obsahujú aj vaše práva súvisiace s vašimi údajmi.

2. Spôsoby a účely spracovania osobných údajov

2.1 Kontakt

Ak sa rozhodnete nás kontaktovať, poskytnuté údaje spracujeme len za účelom poskytnúť žiadanú informáciu. Po odpovedaní na vašu otázku budú všetky údaje vymazané.

3. Prijímatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje ďalej poskytneme výhradne podľa legálnych záväzkov, t.j. oprávnená požiadavka od oprávneného verejného orgánu (napr. súd).

4. Ochrana osobných údajov

Zozbierané osobné údaje spracúvame s použitím vhodných legálnych, technických a bezpečnostných opatrení, aby sme zabránili neoprávnenému spracovaniu údajov. Prístup k vašim osobným údajom je limitovaný len pre administrátora tejto stránky.

5. Vaše práva

Kedykoľvek môžete požiadať o informáciu o spracovaní vašich osobných údajov a o uplatnenie nasledujúcich práv:

  • prístup k údajom spojených s vami
  • vymazanie osobných údajov

6. Ochrana osobných údajov kontakt

Žiadosti, sťažnosti alebo otázky ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu: info@palivamto.sk

7. Zásady ochrany súkromia ostatných webových stránok / tretích osôb / tretích strán

Na tejto webovej stránke nájdete linky na ostatné webové stránky alebo portály. Zásady ochrany súkromia na týchto portáloch sa môžu líšiť od týchto Zásad.

Na stránke palivamto.sk sa nachádzajú prvky sociálnych sietí, ktoré vám dovoľujú zdieľať vaše osobné informácie na sociálnych sieťach. Oboznámte sa, prosím, so zásadami ochrany súkromia platnými na iných portáloch a webových stránkach sociálnych sietí, t.j. tretích strán.

Posledná aktualizácia Zásad ochrany súkromia: 15. apríl 2020.