Zoraďte správne čísla

Dnešná matematická úloha znie:

Zoraďte čísla od 1 po 9 (vrátane) do pomeru, ktorý sa bude rovnať 1:3. (napr. 95123/4786. Pozor! Pomer v príklade sa nerovná 1/3)

Zoraďte správne čísla tak aby ste splnili zadanie.

Odpoveď

Ďalšie podobné úlohy nájdete v sekcii: Matematické hlavolamy.

ODPORÚČANÉ